5 articles avec ผลผลิตของสวนเรา

ผักหวานป่าเพาะเมล็ด กับถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ผักหวานป่าเพาะเมล็ด กับถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ผลผลิตของสวนเรา

สาระน่ารู้

ผักหวานป่าเพาะเมล็ด กับถุงเพาะชำย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ,การเพาะเมล็ดผักหวานป่า ,จำหน่าย ขาย ผักหวานป่าเพาะเมล็ด ราคาถูก ผักหวานป่าเพาะเมล็ด การปลูกต้นผักหวานป่าที่นิยมกันนั้น...

ผักไชยา ... ผักพื้นบ้านมากคุณค่า ที่น่าปลูก (จริง..จริง )

ผักไชยา ... ผักพื้นบ้านมากคุณค่า ที่น่าปลูก (จริง..จริง )

ประสบการณ์ปลูกพืชแบบอินทรีย์

ผลผลิตของสวนเรา

" ต้นไชยา " หรือบางคนเรียก ต้นชายา ,ต้นมะละกอกินใบ ,ต้นคะน้าเม็กซิกัน เรียกอย่างไรก็ได้ แต่ขอให้เป็นต้นนี้ก็แล้วกัน หลายคนอาจไม่เคยรู้จัก ไม่เคยเห็น...

มีต้นพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้ง จำหน่ายราคาถูก

มีต้นพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้ง จำหน่ายราคาถูก

ผลผลิตของสวนเรา

ต้นพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้ง ที่เพาะแบบอินทรีย์ ตอนนี้...สวนเกษตรอินทรี ย์บ้านสันคูของเรา มีต้นพันธุ์ไผ่ตงลืมแล้ง จำหน่ายราคาถูก # ช่วงนี้มี promotion...

มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...

มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...

ผลผลิตของสวนเรา

ทางสวนเรามีต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์พร้อมปลูก จำหน่าย ราคาถูก เพียงราคาถุงละ 20 บาท ในหนึ่งถุงมี 3 ต้น ทุกต้นเจริญงอกงามดีมาก วัสดุปลูกที่ใช้เป็นใบฉำฉาแห้งล้วนๆ...

ขายผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ 100%"สดๆ ทุกวัน.."จากสวน

ขายผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ 100%"สดๆ ทุกวัน.."จากสวน

ผลผลิตของสวนเรา

มีผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ 100% ขาย "สดๆ ทุกวัน.." จากสวนของเรา ได้แก่ กล้วยน้ำว้านวลพันธุ์พื้น บ้าน ,ใบตอง,ตำลึง,ข่า,ตะไคร้,หน่อไม้ไผ่ตงสดๆและผักสวนครัวอื่นๆ...

คุณ มณี อุฤทธิ์ 132 ม.3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 - Tel.: 091-2101912 หรือ 095-8862048 -  Hébergé par Overblog