มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...

มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...
มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...

   ทางสวนเรามีต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์พร้อมปลูก จำหน่าย ราคาถูก เพียงราคาถุงละ 20 บาท ในหนึ่งถุงมี 3 ต้น ทุกต้นเจริญงอกงามดีมาก วัสดุปลูกที่ใช้เป็นใบฉำฉาแห้งล้วนๆ แต่ละถุงมีน้ำหนักเบา เหมาะแก่การส่งทางไปรษณีย์

 

มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...

ถ้าท่านใดสนใจ อยากได้ต้นพันธุ์ขจรพันธ์ุดอกใหญ่ไปปลูก ท่านสามารถโทรสั่งซื้อได้ที่ เบอร์..  095-8862048

 

ขอขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมชมสวนเรา ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง...ขอขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมชมสวนเรา ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง...

ขอขอบคุณท่านที่มาเยี่ยมชมสวนเรา ทางเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง...

ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งแด่...คณะท่านภิกษุสงฆ์จากอำเภอบรรพตฯ จ.นครสวรรค์ที่มาอุดหนุนต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ของเรา...ถึงสวน ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งแด่...คณะท่านภิกษุสงฆ์จากอำเภอบรรพตฯ จ.นครสวรรค์ที่มาอุดหนุนต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ของเรา...ถึงสวน
ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งแด่...คณะท่านภิกษุสงฆ์จากอำเภอบรรพตฯ จ.นครสวรรค์ที่มาอุดหนุนต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ของเรา...ถึงสวน
ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งแด่...คณะท่านภิกษุสงฆ์จากอำเภอบรรพตฯ จ.นครสวรรค์ที่มาอุดหนุนต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ของเรา...ถึงสวน ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งแด่...คณะท่านภิกษุสงฆ์จากอำเภอบรรพตฯ จ.นครสวรรค์ที่มาอุดหนุนต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ของเรา...ถึงสวน

ขอขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งแด่...คณะท่านภิกษุสงฆ์จากอำเภอบรรพตฯ จ.นครสวรรค์ที่มาอุดหนุนต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ของเรา...ถึงสวน

มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...
มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...

ขั้นตอนการสั่งซื้อต้นพันธุ์ขจร พันธุ์ดอกใหญ่กับทางสวนเรา มีดังนี้

   1. ท่านโทรสั่งซื้อได้ที่ เบอร์.  095-8862048

                     : บอกจำนวนต้นที่ท่านต้องการ

                     :บอก ชื่อ ที่่อยู่ ผัูรับ ต้นพันธุ์ และเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกในการติดต่อกลับ

  2.ทางเราจะบอกยอดเงินรวม ค่าต้นพันธุ์ดอกขจร และค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แบบ Logispost ท่านจะได้รับของภายใน  3 วัน.

  3.ท่านสามารถโอนเงินมาได้ท่ิ่..

  • ชื่อบัญชี   คุณ ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
  • เลขที่บัญชี   981-3-26348-2 
  • ธนาคารกรุงไทย   สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  

  4.เมืี่อท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะส่ง sms เพื่อยืนยันยอดเงินที่ท่านส่งมา แล้วเราจะบอกวันที่แน่นอน ที่จะทำการจัดส่งต้นพันธุ์มาให้ท่าน

    ปกติทางสวนเราจะทำการส่งต้นพันธุ์ขจร ให้แก่ลูกค้าแบบ Logispost ทั่วประเทศ ในวันจันทร์,วันอังคาร เพื่อให้พัสดุไม่ไปติดค้างในวันเสาร์- อาทิตย์ ท่านจะได้รับของภายใน  3 วันทำการ

                  ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจ ช่วยสนับสนุนต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์จากทางสวนเรา รับรองไม่ผิดหวัง หลังปลูกลงดินแค่เพียง 3 เดือน ท่านก็จะได้เชยชมกับดอกขจรพันธุ์ดอกใหญ่แน่นอน...

 

            " ขั้นตอน การส่งต้นพันธุ์ขจรให้แก่ลูกค้าทางไปรษณีย์..."

 

ซ้ายมือ ต้นเล็กกว่าเก็บไว้ดูแลต่อ...ส่วนขวามือ ต้นสมบูรณ์ดีแล้วพร้อมส่งให้ลูกค้า

ซ้ายมือ ต้นเล็กกว่าเก็บไว้ดูแลต่อ...ส่วนขวามือ ต้นสมบูรณ์ดีแล้วพร้อมส่งให้ลูกค้า

ต้นพันธุ์ที่คัดไว้เพื่อส่งให้ลูกค้า

ต้นพันธุ์ที่คัดไว้เพื่อส่งให้ลูกค้า

1. เริ่มแรก คัดเลือกขนาดต้นพันธ์ุที่สมบูรณ์ที่สุดที่เรามี ให้แก่ลูกค้า ส่วนต้นที่เล็กกว่าก็เก็บไว้ดูแลต่อไป...

 

ต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ที่บรรจุถุงพลาสติกใสเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการปิดปากถุงอีกที...เมื่อพร้อมแล้ว...ออกเดินทางได้ ต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ที่บรรจุถุงพลาสติกใสเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการปิดปากถุงอีกที...เมื่อพร้อมแล้ว...ออกเดินทางได้
ต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ที่บรรจุถุงพลาสติกใสเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการปิดปากถุงอีกที...เมื่อพร้อมแล้ว...ออกเดินทางได้ ต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ที่บรรจุถุงพลาสติกใสเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการปิดปากถุงอีกที...เมื่อพร้อมแล้ว...ออกเดินทางได้

ต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ที่บรรจุถุงพลาสติกใสเรียบร้อยแล้ว เราจะทำการปิดปากถุงอีกที...เมื่อพร้อมแล้ว...ออกเดินทางได้

2. เมื่อได้ขนาดและจำนวนต้นพันธุ์ที่ต้องการแล้ว ก็จัดการสวมถุงพลาสติกใสทับไปที่ถุงดำอีกทีหนึ่งแล้วทำการปิดปากถุง เป็นการป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกไปมากระหว่างการเดินทาง เพื่อให้ต้นขจรของท่านไม่เหี่ยวเฉาจนเกินไป

มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...
มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...
มีต้นพันธุ์ขจร จำหน่าย ราคาถูก...

3. เราจะรีบจัดส่งต้นพันธุ์ให้ท่านแบบ Logispost ในตอนช่วงเช้าของทุกวันจันทร์,อังคาร,พุธ เพืี่อให้ท่านได้รับของเร็วที่สุด...ปกติอย่างช้าไม่เกิน 3 วัน. เมื่อท่านมารับของที่ไปรษณีย์ กรุณาเตรียมกล่อง หรือ ตะกร้า เพื่อมาใส่ต้นพันธุ์ของท่านด้วย

  ...สำหรับอัตราค่าส่ง คิดตามจริง เท่ากับอัตราค่าบริการที่ทางไปรษณีย์กำหนดไว้.

 สวนเกษตรอินทรีย์บ้านสันคู นครสวรรค์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน เป็นอย่างสูงที่ช่วยสนับสนุนต้นพันธุ์ขจรอินทรีย์ของเรา ...ไว้ ณ โอกาสด้วย.

คุณสามารถเขียนข้อความถึงเราผ่านทางบล็อกได้เลยโดยเขียนข้อความลงในช่องที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละบล็อก ในช่องที่เขียนว่า'" votre commentaire"แล้วคลิกที่ valider ข้อความของคุณจะปรากฎในกล่องข้อความของเราหลังจากเราตอบกลับแล้วข้อความของคุณถึงจะปรากฎในบล็อก

คุณ มณี อุฤทธิ์ 132 ม.3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 - Tel.: 091-2101912 หรือ 095-8862048 -  Hébergé par Overblog