อนาคต เกษตรอินทรีย์ไทย

...สำหรับเกษตรอินทรีย์มือใหม่ ที่ยังไม่มั่นใจว่าเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้หรือไม่บนเส้นทางสายนีั อยากใหัท่านที่ยังไม่เคยดูคลิป vdo นีัได้ดู ซึี่งมีด้วยกันหลายตอน เมื่อท่านได้ดูแล้วท่านจะพบกับทางสว่าง และจะมั่นใจมากยิ่งขึันว่าเราต้องทำได้แน่นอน..

   ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งแด่ คุณ ธงชนะ พรหมมิ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว...มาสู่สาธารณะให้ประชาชนทั่วไปได้เห็น ได้ประจักษ์ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ขอความดีที่ท่านได้กระทำนี้จงส่งผลให้ คุณ ธงชนะ พรหมมิ และครอบครัว และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญ เจริญรุ่งเรืองในทางที่เป็นกุศลตลอดไปด้วยเทอญ..

คุณสามารถเขียนข้อความถึงเราผ่านทางบล็อกได้เลยโดยเขียนข้อความลงในช่องที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละบล็อก ในช่องที่เขียนว่า'" votre commentaire"แล้วคลิกที่ valider ข้อความของคุณจะปรากฎในกล่องข้อความของเราหลังจากเราตอบกลับแล้วข้อความของคุณถึงจะปรากฎในบล็อก

คุณ มณี อุฤทธิ์ 132 ม.3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 - Tel.: 091-2101912 หรือ 095-8862048 -  Hébergé par Overblog