พัฒนาการ..สวนเกษตรอินทรีย์บ้านสันคู นครสวรรค์

 

 

 

พัฒนาการ..สวนเกษตรอินทรีย์บ้านสันคู นครสวรรค์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนบัดนี้ ก็เป็นเวลาปีกว่าๆแล้ว

 

 

เริ่มแรกพื้นที่แห่งนี้เป็นป่ารก เต็มไปด้วยต้นไมยราบยักษ์

เริ่มแรกพื้นที่แห่งนี้เป็นป่ารก เต็มไปด้วยต้นไมยราบยักษ์

ลุงแกเริ่มปลูกกระท่อมเป็นอันดับแรกลุงแกเริ่มปลูกกระท่อมเป็นอันดับแรก

ลุงแกเริ่มปลูกกระท่อมเป็นอันดับแรก

ต่อมา..ปรับพื้นที่และขุดบ่อน้ำต่อมา..ปรับพื้นที่และขุดบ่อน้ำ
ต่อมา..ปรับพื้นที่และขุดบ่อน้ำ

ต่อมา..ปรับพื้นที่และขุดบ่อน้ำ

แล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็นแล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็นแล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็น
แล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็นแล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็นแล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็น
แล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็นแล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็นแล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็น

แล้วก็ปลูกๆๆ..ทุกอย่างที่อยากกิน แค่เพียงเวลาปีกว่าๆก็ได้ผลิตผล..อย่างที่เห็น

คุณสามารถเขียนข้อความถึงเราผ่านทางบล็อกได้เลยโดยเขียนข้อความลงในช่องที่อยู่ด้านล่างสุดของแต่ละบล็อก ในช่องที่เขียนว่า'" votre commentaire"แล้วคลิกที่ valider ข้อความของคุณจะปรากฎในกล่องข้อความของเราหลังจากเราตอบกลับแล้วข้อความของคุณถึงจะปรากฎในบล็อก

คุณ มณี อุฤทธิ์ 132 ม.3 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ 60000 - Tel.: 091-2101912 หรือ 095-8862048 -  Hébergé par Overblog